Nový příspěvek

Test

Čeští kolegové připravili program pro klienty domova pro seniory

V pondělí 20. března odjeli naši kolegové v rámci Joy of Giving  do domova seniorů  v Ústí nad Orlicí.

Glenmark uspořádal sbírku na podporu Ukrajiny

S dojetím nad událostmi posledních dní na Ukrajině a s touhou pomoci zorganizoval náš český tým sbírku pro lidi z Ukrajiny.

Chráněné bydlení Betany Boskovice

Jako každoročně, i letos jsme v předvánočním čase navázali na krásnou tradici společnosti Joy Of Giving. Snažíme se být užiteční vybranou činností a finančním darem.

Glenmark CZ věnuje analgetika a antibiotika pro Ukrajinu

Farmaceutická firma Glenmark připojila do humanitární pomoci Ukrajině svůj dar v podobě potřebných antibiotik a léků na bolest a horečku.

Dětské krizové centrum

Cíl, který spojuje naše české kolegy, je pomáhat místním komunitám prostřednictvím osobního zapojení, aktivit a darování.

Glenmark podpořil hospic Dobrého pastýře v Čerčanech

Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech poskytuje specializovanou paliativní péči v lůžkovém i domácím prostředí pacienta. Jeho cílem je zmírnit bolest a další tělesné a duševní utrpení, zachovat pacientovu důstojnost a podpořit jeho blízké.

Tři hospic

Společnost Glenmark Pharmaceuticals Distribution s.r.o. se letos rozhodla věnovat TŘI, z.ú. příspěvek ve výši 20.000 Kč určený k dofinancování vybavení (polohovacích lůžek a polohovacího křesla) do hospice.

Glenmark připravil hezké vánoce dětem a jejich maminkám v Azylovém domě v Berouně

Azylový dům v Berouně poskytuje přechodné bydlení a sociální služby nezletilým a jejich matkám, ale i samotným ženám, které se ocitly v nepříznivé a krizové životní situaci spojené se ztrátou bydlení.

Klokánek na horách!

Pro letošní Joy of Giving aktivity jsme se rozhodli podpořit naši spolupráci s Fondem ohrožených dětí a podpořit jeden konkrétní domov Klokánek, kde naše pomoc nezapadne.

Joy of Giving – Vánoce v Žampachu 2018

Zapojili jsme do nové celosvětové interní iniciativy JOY OF GIVING.

Převod části obchodního závodu

S účinností ke dni 31. března 2016 došlo k převodu části obchodního závodu nazvané CZ distribution business and CEEHQ společnosti Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.