Glenmark uspořádal sbírku na podporu Ukrajiny

S dojetím nad událostmi posledních dní na Ukrajině a s touhou pomoci zorganizoval náš český tým sbírku pro lidi z Ukrajiny.

Všichni kolegové v české pobočce společnosti Glenmark byli osloveni, zda se chtějí podílet na materiální pomoci – a odpověď byla ohromující! Během tří březnových týdnů kolegové darovali deset velkých pytlů plných oblečení pro muže, ženy a děti.

Vzhledem k tomu, že ke konfliktu došlo nedávno, bylo obtížné najít místo pro předání materiálních darů. To se podařilo rychle vyřešit a o dva týdny později bylo na pražském magistrátu vyloženo několik aut s pytli, které byly rozdány nejpotřebnějším obětem.

Naši čeští kolegové jsou rádi, že mohli alespoň tímto způsobem podpořit ukrajinský lid, a doufají v brzké vyřešení konfliktu.

Czech colleagues donate to the men, women and children of Ukraine

Moved by the recent events in Ukraine and wanting to help, our Czech team organised a collection for the Ukrainian people.

All colleagues at Glenmark’s Czech office were asked if they would like to participate in material assistance – and the response was overwhelming! Over three weeks in March, colleagues donated ten big bags full of clothing for men, women and children.

Because the conflict had occurred so recently, finding a drop-off point for material donations was a challenge. This was quickly resolved and two weeks later, several carloads of bags were dropped off at Prague City Hall for distribution to those most in need.

Our Czech colleagues are happy to have been able to lend their support to the Ukrainian people in some way and are hopeful for a swift resolution to the conflict.