Tři hospic

Společnost Glenmark Pharmaceuticals Distribution s.r.o. se letos rozhodla věnovat TŘI, z.ú. příspěvek ve výši 20.000 Kč určený k dofinancování vybavení (polohovacích lůžek a polohovacího křesla) do hospice.

NA VŠEM ZÁLEŽÍ

Když má nevyléčitelně nemocný člověk před sebou už jen pár dní, týdnů či měsíců života, záleží úplně na všem, co prožívá, na drobnostech i zásadních věcech, a to jak na úrovni sociální, psychické či duchovní, tak na úrovni fyzické. Věděli jste, že většina ležících terminálních pacientů, jež jedí už jen pomálu, chce cítit plnou dobrou sladkou chuť kaše, i když z ní sní jen lžičku? A že i když vypadají, že spí, vnímají vaši přítomnost, slyší vaše slova?

Paliativní a hospicová péče je o citlivém přístupu k pacientovi, neutlumuje ho, pouze mu ulevuje od bolesti, dušnosti a dalších příznaků umírání. Přesné dávkování léků, aby pomohly, ale neuškodily, případně neměly vliv na vědomí pacienta, aby ten mohl poslední okamžiky svého života strávit plnohodnotně a důstojně, je bez kvalitních zdravotnických přístrojů a vybavení velmi těžké. Kvalitu života nevyléčitelně nemocných pacientů lze vylepšit nejen správnou medikací, blahodárnou nutriční terapií a nenahraditelnou laskavou přítomností blízkých, ale také prostřednictvím používání vhodných kompenzačních pomůcek. Jedná-li se o pacienta ležícího, tak polohovací postel s antidekubitní matrací je pro něj celým světem, musí být dokonalá, aby mu bylo příjemně, cítil se bezpečně, aby ve svém světě mohl bezbolestně jíst, spát, přijímat návštěvy…Pokud mu nemoc ještě nevzala všechny síly, a mohl by se projít, avšak bez přídavného kyslíku udělá krok, maximálně dva, lehký přenosný koncentrátor kyslíku mu umožní ještě jednou vyjít do své zahrady, pozdravit svého souseda, polohovací křeslo mu zas umožní, aby byl s pomocí našeho personálu do zahrady dopraven, stejně tak může posloužit i mobilní polohovací lůžko…

Hospic Dobrého Pastýře provozován nestátní neziskovou organizací TŘI, z.ú. pečuje o pacienty v terminální fáze jejich nevyléčitelného zejména onkologického onemocnění. Péče o umírající probíhá jak v samotném lůžkovém hospici v Čerčanech, tak v domácím prostředí pacientů, kteří se rozhodli poslední okamžiky svého života strávit doma se svými blízkými. Hospicová péče není v ČR systémově financovaná, o dotace ze státní správy se hospice každoročně ucházejí, nebylo by možné kvalitní paliativní péči poskytovat bez finanční podpory měst, městských částí, obcí, nadací, nadačních fondů, církví, právnických a fyzických osob.

Společnost Glenmark Pharmaceuticals Distribution s.r.o. se letos rozhodla věnovat TŘI, z.ú. příspěvek ve výši 20.000 Kč určený k dofinancování vybavení (polohovacích lůžek a polohovacího křesla) do hospice. Budiž všem, kteří se na příspěvku podíleli, dopřáno pocítit alespoň zlomek krásy a pohody, kterou díky těmto pomocníkům pacienti čerčanského hospice prožijí. Srdečně děkujeme.