Potvrzení souhlasu

Veřejně přístupná odborná informační služba (dle ustanovení § 33 odst. 3 písm. g) bod 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech).

Vstupem do této části potvrzuji, že:

  •  Jsem se seznámil s definicí odborníka uvedenou v předchozím bodu.
  •  Pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem seznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
  •  Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.