TOPIMARK 25 MG, 50 MG, 100 MG

Epilepsie, Migréna

lék na předpis

Účinné látky: topiramatum

Popis přípravku

Topimark patří do skupiny léků označovaných jako antiepileptika.

Používá se:

  • samostatně pro léčbu (epileptických) záchvatů u dospělých a dětí od 6 let věku s parciálními záchvaty s nebo bez sekundárních generalizovaných záchvatů a primárních generalizovaných tonicko-klonických záchvatů,
  • s jinými léčivými přípravky pro léčbu (epileptických) záchvatů u dospělých a dětí od 2 let věku
  • k prevenci migrenózních bolestí hlavy u dospělých.

Aktuálně dostupná balení v ČR

Síla Balení SPC Příbalová informace
25 mg30 tblSPCPIL
50 mg30 tblSPCPIL
100 mg30 tblSPCPIL

Seznam všech registrovaných balení naleznete zde.