OLAZAX 5 MG, 10 MG

Schizofrenie

lék na předpis

Účinné látky: olanzapinum

Popis přípravku

Přípravky Olazax a Olazax disperzi obsahují účinnou látku olanzapin.

Přípravky Olazax a Olazax disperzi patří do skupiny léků nazývaných antipsychotika a používají se k léčbě následujících stavů:

  • Schizofrenie, nemoc, jejímiž příznaky jsou pocity, že slyšíte, vidíte nebo vnímáte věci, které neexistují, chybná přesvědčení, neobvyklá podezřívavost a uzavření se do sebe. Lidé trpící touto nemocí se rovněž mohou cítit depresivní, úzkostní nebo v napětí.
  • Střední až těžké manické epizody, stav, jehož příznaky jsou vzrušení a euforie.

Přípravky Olazax a Olazax disperzi předchází rozvoji těchto příznaků u pacientů s bipolární poruchou, u kterých již dříve manická epizoda odpovídala na léčbu olanzapinem.

Aktuálně dostupná balení v ČR

Síla Balení SPC Příbalová informace
5 mg56 tbl SPCPIL
10 mg56 tblSPCPIL
5 mg56 tbl dispergovatelnáSPCPIL
10 mg56 tbl dispergovatelnáSPCPIL
5 mg28 tblSPCPIL
10 mg28 tbl SPCPIL
5 mg28 tbl dispergovatelnáSPCPIL
10 mg28 tbl dispergovatelnáSPCPIL

Seznam všech registrovaných balení naleznete zde.