ASTHMEX

Astma

lék na předpis

Účinné látky: salmeteroli xinafoas / fluticasoni propionas

Popis přípravku

Bronchiální astma
Asthmex je indikován k pravidelné léčbě bronchiálního astmatu hlavně tam, kde je vhodné podávání kombinovaného přípravku (dlouhodobě působícího agonisty β2 adrenoreceptorů a inhalačního kortikosteroidu). K nim patří:

  • pacienti s nedostatečnou kontrolou astmatu v průběhu léčby inhalačními kortikosteroidy a „podle potřeby“ inhalovanými krátkodobě působícími agonisty β2 adrenoreceptorů,

nebo

  • pacienti s již adekvátně kontrolovaným astmatem při podávání inhalačních kortikosteroidů a dlouhodobě působících agonistů β2 adrenoreceptorů.

Poznámka: přípravek Asthmex 50 mikrogramů/100 mikrogramů není vhodný pro dospělé a děti trpící těžkou formou bronchiálního astmatu.

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)
Asthmex je indikován k symptomatické léčbě pacientů s CHOPN s prebronchodilatační hodnotou FEV1 < 60 % náležité hodnoty a s anamnézou opakujících se exacerbací, kteří mají závažné projevy navzdory pravidelné bronchodilatační terapii.

Aktuálně dostupná balení v ČR

Síla Balení SPC Příbalová informace
50MCG / 100MCGINH PLV DOS 1X60DÁVSPCPIL
50MCG / 250MCGINH PLV DOS 1X60DÁVSPCPIL
50MCG / 500MCGINH PLV DOS 1X60DÁVSPCPIL
50MCG / 100MCGINH PLV DOS 3X60DÁVSPCPIL
50MCG / 250MCGINH PLV DOS 3X60DÁVSPCPIL
50MCG / 500MCGINH PLV DOS 3X60DÁVSPCPIL