ALZIL 5 MG, 10 MG

Alzheimerova demence

lék na předpis

Účinné látky: donepezili hydrochloridum

Popis přípravku

Alzil patří do skupiny léků nazývaných inhibitory acetylcholinesterázy.

Alzil je určen pro léčbu příznaků demence u osob, u kterých byla stanovena diagnóza mírné až středně těžké formy Alzheimerovy choroby (senilní demence). Používá se pouze pro dospělé pacienty.

Aktuálně dostupná balení v ČR

Síla Balení SPC Příbalová informace
5 mg28 tblSPCPIL
10 mg28 tblSPCPIL
10 mg98 tblSPCPIL

Seznam všech registrovaných balení naleznete zde.