ALOZEX

Karcinom prsu

lék na předpis

Účinné látky: Anastrozol

Popis přípravku

Alozex je indikován k:

  • Léčbě pokročilého stádia karcinomu prsu s pozitivními hormonálními receptory u postmenopauzálních žen.
  • Adjuvantní léčbě časného invazivního karcinomu prsu u postmenopauzálních žen s pozitivními hormonálními receptory.
  • Adjuvantní léčbě časného invazivního karcinomu prsu u postmenopauzálních žen s pozitivními hormonálními receptory, které jsou již adjuvantně léčeny 2-3 roky tamoxifenem.

Aktuálně dostupná balení v ČR

Síla Balení SPC Příbalová informace
1 mg28 tblSPCPIL
1 mg50 tblSPCPIL
1 mg100 tblSPCPIL

Seznam všech registrovaných balení naleznete zde.